Search

VolumeIssueAuthorsTitle
401-4Vojo MIJUSKOVIC, Ljubo PAVICEVICIn memoriam MARKO B MICUNOVIC, MILUTIN POPOVIC
383-3Ljubo PAVICEVICO UNAPREDJENJU GOLOZRNIH TETRAPLODNIH PSENICE U JUZNOM PRIMORSKOM POJASU JUGOSLAVIJE
381-2Ljubo PAVICEVICA STUDY OF FLORA AND VEGETATION OF DURMITOR AND SOME OTHER PARTS OF MONTENEGRO
371-2Ljubo PAVICEVICA STUDY OF RARE SPECIES OF WHEAT IN MONTENEGRO
371-2Ljubo PAVICEVICKRATAK OSVRT NA KULTURU KROMPIRA U CRNOJ GORI
371-2Ljubo PAVICEVICO PROUCAVANJ FAUNE DURMITORA
363-4Ljubo PAVICEVICBIOGRADSKA GORA I ODRZAVANJE PRIRODNE VEGETACIJE I ZEMLJISTA NA KRSU
361-2Ljubo PavicevicDOMESTIC CHARACTERISTICS OF THE CORN IN SEKULAR
361-2Ljubo PavicevicDEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY DURING THE BRONZE AGE IN THE TERRITORY OF YUGOSLAV COUNTRIES
353-4Ljubo PAVICEVIC - INFORMATIONSSEDMI JUGOSLOVENSKI SINPOZIJUM O NAUCNO ISTRAZIVACKOM RADU O PSENICI
353-4Dimitrije KOSAC, Dragisa MEDENICA, Ljubo PAVICEVICIn memoriam VLADO P POROBIC, VELIZAR-LAZO JAUKOVIC, SVETOZAR V MIJUSKOVIC
342-3INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVICOSMI JUBILARNI KONGRES JUGOSLOVENSKOG DRUSTVA ZA PROUCVANJE ZEMLJISTA
341Ljubo PAVICEVIC, Stevan PETKOVICOVERVIEW - FAUNA DURMITORA, FAUNA NA MAKEDONIJA V
334Ljubo PAVICEVICDOMESTIC CHARACTERISTICS OF CORN IN GORNJA MORACA, LUBNICE AND VELIKA
332-3Ljubo PAVICEVICPOCETNE FAZE RAZVOJA ZEMLJORADNJE I STOCARSTVA NA TERITORIJI JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA
332-3Ljubo PAVICEVICINFORMATIONS - GENES AND POPULATION by Katarina BOROJEVIC
332-3Darko MANDIC, Maksim PLAMENAC, Ljubo PAVICEVICIn memoriam MARKO VUKOTIC, JAKOV GLAVANOVIC, MARIJA KUMP
324INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVICSEDMI KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE
322-3Ljubo PAVICEVICO EVOLUCIJI I NEKIM MOGUCNOSTIMA DALJEG UNAPREDJENJA KULTURE PSENICE
314Ljubo PAVICEVICTriticum spelta L.
312-3INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVIC, Milorad MIJUSKOVIC, Ljubo PAVICEVICOSVRT NA PLEISTOCENSKU FLORU I FAUNU U DJELU PRAISTORIJA JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA; OPCA FITOPATOLOGIJA - Josip KISPATIC; FAUNA DURMITORA
304Ljubo PAVICEVICTRITICUM POLONICUM L
302-3Ljubo PAVICEVICMOGUCNOSTI UNAPREDJENJA RATARSTVA U DOLINI ZETE
302-3Ljubo PAVICEVIC, Maksim PLAMENACIn memoriam RADOSAV MICKOVIC, MATO FEDERIKA DEBELJA
301INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVICIZLOZBA POSVECENA ZIVOTU I DJELU C. DARVINA
292Borivoje POPOVIC, Ljubo PAVICEVIC, Djordje DRECUNIn memoriam TOMAS TOMASEVIC, SAVO ANDRIJASEVIC, RADOMIR KUKULICIC
291Ljubo PAVICEVIC, Stojan KOSTIC, Zarija JOVANOVICIn memoriam VELJKO MAGOVCEVIC, LJUBO RAICEVIC, MILORAD KRUNIC
283-4Ljubo PAVICEVICNEW CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CORN DOMESTIC FEATURES IN MONTENEGRO
281Ljubo PAVICEVICPRIKAZI - ISTORIJAT ORNITOLOSKIH ISTRAZIVANJA CRNE GORE SA BIBLIOGRAFIJOM - Ondrej VIZI, Vojislav VASIC
281Ljubo PAVICEVICIn memoriam DJORDJIJE B DJUROVIC
273INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVICDRUGI KONGRES GENETICARA JUGOSLAVIE
272Ljubo PAVICEVICO NEKIM PITANJIMA REGULACIJE BOJANE I ISUSENJA SKADARSKOG JEZERA
272OVERVIEW - Ljubo PAVICEVICBIBLIOGRAFIJA O FLORI I VEGETACIJE CRNE GORE - Vukic PULEVIC
272INFORMATIONS - Ljubo PAVICEVICO RADU SAVEZA INZINJERA I TEHNICARA CRNE GORE
272Ljubo PAVICEVICPREDAJA ODLIKOVANJA CASOPISU POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO
271Ljubo PAVICEVIC, Milorad POPOVICIn memoriam MILO POPOVIC, DIMITRIJE KINJA BATRICEVIC
264Ljubo PAVICEVICISPITIVANJE VISOKORODNIH SORATA JECMA U PLANINSKOM REJONU CRNE GORE 1975-1980
264Ljubo PAVICEVICSAVJETOVANJE O POVECANJU PROIZVODNJE ZITA U BRDSKO-PLANINSKOM PODRUCJU JUGOSLAVIJE
263Ljubo PAVICEVICOGLEDI SA KROMPIROM U PLANINSKOM REJONU CRNE GORE 1975-1980
263Marko ULICEVIC, Ljubo PAVICEVICNOVE SORTE VINOVE LOZE POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA, VI KONGRES JUGOSLOVENSKOG DRUSTVA ZA PROUCAVANJE ZEMLJISTA
263Ljubo PAVICEVICTRECE SAVJETOVANJE IZ GENETIKE I OPLEMENJIVANJA BILJA
263Ljubo PAVICEVIC, Zarija JOVANOVIC, Milica BRAJOVICIn memoriam PETAR DREZGIC, ILIJA PLAMENAC, DIMITRIJE KNEZEVIC
261Ljubo PAVICEVICISPITIVANJE NEKIH HIBRIDA KUKURUZA U CRNOJ GORI
254Ljubo PAVICEVICO NEKIM PITANJIMA UNAPREDJIVANJA POLJOPRIVREDE
253Ljubo PAVICEVICOverviews - PSENICE SVIJETA
253Ljubo PAVICEVICInformations - VII SJEDNICA PRESJEDNISTVA SAVEZA INZINJERA I TEHNICARA JUGOSLAVIJE U TITOGRADU 7. I 8. JUNA 1979.
253Ljubo PAVICEVIC, Mihajlo LJUMOVICIn memoriam ALOIS TAVCAR, VLADIMIR DRECUN
251Ljubo PAVICEVIC, Milorad MIJUSKOVICInformations XIV MEDJUNARODNI KONGRES GENETICARA, III MEDJUNARODNI FITOPATOLOSKI KONGRES, MINHEN, 16-23 AVGUST 1978
241Ljubo PAVICEVICISPITIVANJE NEKIH HIBRIDA KUKURUZA U CRNOJ GORI 1977.
233Ljubo PAVICEVICKRATAK OSVRT NA NEKO YNACENJE RATARSKO BILJE U CRNOJ GORI
232Ljubo PAVICEVICISPITIVANJE NEKIH HIBRIDA KUKURUZA U CRNOJ GORI 1976.
232Ljubo PAVICEVICIN MEMORIAM Lazar STOJKOVIC
224Ljubo PAVICEVICKRATAK OSVRT NA POLJOPRIVREDU HOLANDIJE
224Ljubo PAVICEVICEKOLOSKO VALORIZOVANJE PRIMORSKOG KRSA
223Ljubo PAVICEVIC, Marko ULICEVICSIMPOZIJUM EUCARPIAE U NOVOM SADU 1976.
223Ljubo PAVICEVIC, Milan MILANOVIC, Josip KOVACEVICBIBLIOGRAFIJA "PRIRODE"
222Ljubo PAVICEVICISPITIVANJE NEKIH GENOTIPOVA SOJE U ZETSKO-BJELOPAVLICKOJ RAVNICI
212-3Ljubo PAVICEVICOGLEDI SA KUKURUZOM U CRNOJ GORI ZA VRIJEME OD 1947 - 1972
204Ljubo PAVICEVICSTVARANJE KULTURNOG ORANICNOG SLOJA
203Ljubo PAVICEVICRAZVOJ POLJOPRIVREDNIH NAUCNOISTRAZIVACKIH USTANOVA U CRNOJ GORI DO KRAJA 1960
201Ljubo PAVICEVICPOKUSAJ GAJENJA PAMUKA I NEKIH NOVIH KAUCUKONOSKIH, PREDIVNIH, ULJANIH I DRUGIH BILJAKA U LITORALNOJ ZONI CRNE GORE
192Ljubo PAVICEVICO NEKIM RANIJIM PROUCAVANJIMA I NAZIVU DVOZRNACA
191Ljubo PAVICEVICEVOLUCIJA KLASIFIKACIJE RODA TRITICUM
183-4Ljubo PAVICEVICO RAZVOJU NAUKE O NASLJEDNOSTI
183-4Ljubo PAVICEVIC Mihajlo LJUMOVICPOLJOPRIVREDA U REJONU TARE
174Ljubo PAVICEVICO FINOGENEZI I EVOLUCIJI TR MONOCOCCUM L
164Ljubo PAVICEVICNEKA PROUCAVANJA KOJA SE ODNOSE NA TRITICIUM TURGIDUM L
163Ljubo PAVICEVICKULTURA TETRAPLODNIH PSENICA U JUYNOM JADRANSKOM POJASU JUGOSLAVIJE
153Ljubo PAVICEVICPOCECI PRVOBITNE NEOLITSKE ZEMLJORADNJE I STOCARSTVA I NJIHOVO SIRENJE IZ CENTRA PORIJEKLA KA EVROPI
152Ljubo PAVICEVICNAJNOVIJA PROUCAVANJA O POSTANKU I PRVOBITNOM CENTRU PORIJEKLA PSENICE
151Ljubo PAVICEVICO PORIJEKLU PSENICE
144Ljubo PAVICEVICO FILOGENEZI RODA TRITICUM
143Ljubo PAVICEVICPOVODOM 80 GODINA RODJENJA AKADEMIKA N. I. VAVILOVA
133Ljubo PAVICEVIC PREDLOG NEKIH MJERA ZA POPRAVKU I ODRZAVANJE ZEMLJISTA ZETSKE RAVNICE
133Ljubo PAVICEVIC PRIKAZI
131-2Ljubo PAVICEVIC NAZIVI PSENICE
122Ljubo PAVICEVIC PETI JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM O NAUCNO-ISTRAZIVACKOM RADU NA PSENICI
113-4Ljubo PAVICEVIC PROIZVODNJA OZIME PSENICE U CRNOJ GORI 1964/65. GODINE I NEKI PREDLOZI ZA NJENO UNAPREDJENJE
112Ljubo PAVICEVIC POSJETA PREDSTAVNIKA SAVEZA INZENJERA I TEHNICARA JUGOSLAVIJE NACIONALNOJ ORGANIZACIJI TEHNICARA POLJSKE
103-4Ljubo PAVICEVIC PRVE POLJOPRIVREDNE SKOLE U CRNOJ GORI
103-4Ljubo PAVICEVIC IN MEMORIAM VIDO DJAKONOVIC
101-2Ljubo PAVICEVIC BEZOSTAJA 1 – NOVA VISOKORODNA SORTA OZIME PSENICE
94Ljubo PAVICEVIC PRILOG POZNAVANJU TRITICUM MONOCOCCUM U NASOJ ZEMLJI
93Ljubo PAVICEVIC OGLEDI SA TVRDIM PSENICAMA U CRNOGORSKOM PRIMORJU I BAZENU SKADARSKOG JEZERA
84Ljubo PAVICEVIC, Vasilije RAZNATOVIC OGLEDI I PROIZVODNJA VISOKORODNIH PSENICA U CRNOJ GORI 1961/62. GODINE
74Ljubo PAVICEVICOGLEDI I PROIZVODNJA VISOKORODNIH PSENICA U CRNOJ GORI 1960/61. GODINE
71Ljubo PAVICEVICPROIZVODNJA HIBRIDNOG SJEMENA KUKURUZA
64Ljubo PAVICEVICPRILOG POZNAVANJU OZIME PSENICE U BAZENU SKADARSKOG JEZERA
62Ljubo PAVICEVICPETOM KONGRESU INZENJERA I TEHNICARA JUGOSLAVIJE
53-4Ljubo PAVICEVICPRILOG POZNAVANJU KULTURE KROMPIRA U OBLASTI KATUNSKE NAHIJE
51Ljubo PAVICEVICOSNOVI HIBRIDIZACIJE I HIBRIDNI KUKURUZ
44Ljubo PAVICEVICVAZNIJE OSOBINE I UZGOJ NEKIH ITALIJANSKIH SORTA PSENICE KOD NAS
33Ljubo PAVICEVICMOGUCNOST UNAPREDJENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U CRNOJ GORI
22Ljubo PAVICEVICOGRTANJE KUKURUZA U REJONU ZETSKO BJELOPAVLICKE RAVNICE
21Ljubo PAVICEVICRODITELJSKI PAROVI ZA DOBIJANJE HETEROTICNOG KUKURUZA U CRNOJ GORI
14Ljubo PAVICEVICUTVRDJIVANJE OPTIMALNOG DOBA SJETVE OZIME PSENICE U REONU ZETSKO BJELOPAVLICKE RAVNICE
13Ljubo PAVICEVICRAD NA SELEKCIJI OZIME PSENICE KOD ZAVODA ZA POLJOPRIVREDNA ISTRAZIVANJA U TITOGRADU
12Ljubo PAVICEVICSJEMENARSTVO I SJEMENSKA SLUZBA KOD NAS
11Ljubo PAVICEVICTHE APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS
ISSN 0554-5579 (Printed)
ISSN 1800-9492 (Online)
DOI : 10.17707/AgricultForest

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
Volume 66 / Issue 3
to be published in:
51 days, 0 hours, 41 minutes.
r