Volume 49

Ljubomir Pejovic, Editorial board member

 

Nikola Adzic, Editorial board member

 

Budimir Fustic, Editorial board member

 


- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -

 

 

Poljoprivreda i šumarstvo, Volume 49, 1-2, Podgorica, 2003 

Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica

Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore

REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIEF
dr Zora Vučinić

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Zoran Jovović

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 268-429, Fax: 081/268-436

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 10 eura, za pojedince 5 eura, za inostranstvo 20 eura. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica

 

----------------------------------------------------------------------------

Poljoprivreda i šumarstvo, Volume 49, 3-4, Podgorica, 2003 

Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica

Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore

REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIEF
dr Zora Vučinić

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Zoran Jovović

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 268-429, Fax: 081/268-436

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 10 eura, za pojedince 5 eura, za inostranstvo 20 eura. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r