Volume 48

 
Poljoprivreda i šumarstvo, Podgorica, 2002, 1-2
Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica


Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore


REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIF
dr Zora Vučinić

 

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Zoran Jovović

 

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 268-429, Fax: 081/268-436

 

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 10 eura, za pojedince 5 eura, za inostranstvo 20 eura. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica


Poljoprivreda i šumarstvo, Podgorica, 2002, 3-4
Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica


Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore


REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIF
dr Zora Vučinić

 

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Zoran Jovović

 

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 268-429, Fax: 081/268-436

 

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 10 eura, za pojedince 5 eura, za inostranstvo 20 eura. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica

ISSN 0554-5579 (Printed)
ISSN 1800-9492 (Online)
DOI : 10.17707/AgricultForest

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
Volume 66 / Issue 3
to be published in:
51 days, 0 hours, 43 minutes.
r