Volume 46

 

Zoran Jovovic, Budimir Fustic, Velibor Spalevic

Budimir Fustic, Gordan Karaman, Ljubomir Pejovic, Velibor Spalevic, Nikola Adzic

Poljoprivreda i šumarstvo, Podgorica, 2000, 1-2
Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica


Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore


REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIF
dr Zora Vučinić

 

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Velibor Spalević

 

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 224-294, 224-600, 224-245, Fax: 081/224-999

 

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 20 DM, za pojedince 10 DM, za inostranstvo 40 DM. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica

------------------------------------------------------------------------

 


Poljoprivreda i šumarstvo, Podgorica, 2000, 3-4
Izdavač
Biotehnički institut - Podgorica


Časopis je glasilo Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore, Saveza šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore i Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Crne Gore


REDAKCIJA-EDITORIAL BOARD
dr Zora Vučinić, dr Ljubomir Pejović, dr Nikola Adžić,
dr Budimir Fuštić, dr Danilo Kažić, dr Ljubo Krgović, Vlajko Dubak, dipl.ing

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK- EDITOR IN CHIF
dr Zora Vučinić

 

SEKRETAR REDAKCIJE- EDITORIAL ASSISTANT
mr Zoran Jovović

 

REDAKCIJA I ADMINISTRACIJA- EDITORIAL AND BUSINESS STAFF
Biotehnički institut, Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica, P.Box 97,
Tel. 081/ 224-294, 224-600, 224-245, Fax: 081/224-999

 

Časopis izlazi tromjesečno.-Rukopisi se ne vraćaju. Godišnja pretplata za organizacije, ustanove i preduzeća 20 DM, za pojedince 10 DM, za inostranstvo 40 DM. Žiro račun 50105-603-3-1960 kod ZOP-a Podgorica

 

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r