Volume 24


Ksenija Miranovic with the colleague from Africa,  
Member of the journal publishing board 
Published at the Journal in the period 
1959 (Volume 5, Issue 1) - 2004 (Volume 50)


Momcilo Radulovic (member of the Journal Editorial Board),
Todor Vulic, Sakip Metkaberi, Nedeljko Pavicevic with colleagues
Bela Crkva, Serbia, 1978Dragoljub Zunic
(Nowadays: Professor at the Institute of Fruit Science and Viticulture,
Faculty of Agriculture, University of Belgrade)
Momcilo Radulovic
(Nowadays: member of the Journal Editorial Board, 
Biotechnical Faculty Podgorica, University of Montenegro)
Bela Crkva, Serbia, 1978Momcilo Radulovic
(Nowadays: member of the Journal Editorial Board,
Biotechnical Faculty Podgorica, University of Montenegro)
Andrija Tetkic, Korunovic, Jelica Bulatovic, Dragoljub Zunic,
Milos Simonovic, Nedeljko Pavicevic, Sakip Metkamberi
Bela Crkva, Serbia, 1978Momcilo Radulovic 
(Nowadays: member of the Journal Editorial Board, 
Biotechnical Faculty Podgorica, University of Montenegro)
Bela Crkva, Serbia, 1978

--------------------------------------------------------------------------------- 

Год. XXIV Титоград-1978 1
ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
ОРГАН САВЕЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ, САВЕЗА ШУМАРСКИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ И САВЕЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ


РЕДАКЦИЈА
Калезић др. Жарко, Јововић инж. Дјуро, Мандић вет. Дарко, Мартиновић др Вељко, Павићевић др Љубо, Томашевић др. Томаш, инж. Димитрије Батрићевић, инж. Војислав Мијушковић

 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Др Лјубо Павићевић

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара СРЦГ- Титоград Уредништво и администрација: Пољопривредни институт,81000, Титоград, тел.41-605 и 43-984.- Часопис излази тромјесечно. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа дин. 200,00- за појединце дин. 20,00; за иностранство дин 400,00. Жиро рачун 20100-678-997 код Службе друштвеног кнјиговодства у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

Год. XXIV Титоград-1978 2
ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
ОРГАН САВЕЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ, САВЕЗА ШУМАРСКИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ И САВЕЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ


РЕДАКЦИЈА
Калезић др. Жарко, Јововић инж. Дјуро, Мандић вет. Дарко, Мартиновић др Велјко, Павићевић др Лјубо, Томашевић др. Томаш, инж. Димитрије Батрићевић, инж. Војислав Мијушковић

 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Др Лјубо Павићевић

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара СРЦГ- Титоград Уредништво и администрација: Полјопривредни институт,81000, Титоград, тел.41-605 и 43-984.- Часопис излази тромјесечно. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа дин. 200,00- за појединце дин. 20,00; за иностранство дин 400,00. Жиро рачун 20100-678-997 код Службе друштвеног кнјиговодства у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

Год. XXIV Титоград-1978 3-4
ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
ОРГАН САВЕЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ, САВЕЗА ШУМАРСКИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ И САВЕЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ

РЕДАКЦИЈА
Калезић др. Жарко, Јововић инж. Дјуро, Мандић вет. Дарко, Мартиновић др Велјко, Павићевић др Лјубо, Томашевић др. Томаш, инж. Димитрије Батрићевић, инж. Војислав Мијушковић
Редакциони одбор Зборника:
Др Марко Улићевић, предсједник, др Нада Капетановић, др Милорад Мијушковић, др Ксенија Мирановић, др Александар Влашић, др Бранко Шкарица, др Живко Гатин, др Анте Медин, дипл.инж. Максим Пламенац, дипл.инж. Мухамед Булјко

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Др Лјубо Павићевић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара СРЦГ- Титоград Уредништво и администрација: Полјопривредни институт,81000, Титоград, тел.41-605 и 43-984.- Часопис излази тромјесечно. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа дин. 200,00- за појединце дин. 20,00; за иностранство дин 400,00. Жиро рачун 20100-678-997 код Службе друштвеног кнјиговодства у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r