Volume 9


Klisic
Susanj, Bar, 1 February 1963

-----------------------------------------------------------------

 

 Год. IX Титоград-1963 1-2
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата


Излази тромјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредна комора СР Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград ( зграда Полјопривредног института), телефон 38-14.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-603-164 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 


Год. IX Титоград-1963 3
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата


Излази тромјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредна комора СР Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград ( зграда Полјопривредног института), телефон 38-14.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-603-164 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 


Год. IX Титоград-1963 4
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата


Излази тромјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредна комора СР Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград, Моше Пијаде 19а, телефон 32-51.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-603-164 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r