Volume 7

 Год. VII Титоград-1961 1
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Димитрије Батрићевић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1800.- 300.-
За појединце ,, 600.- 100.-

Слика на насловној страни:
ЗАПАТ ОБЕРИНТАЛСКИХ КРАВА НА ИСПАШИ
ПОД ДУРМИТОРОМ
Год. VII Титоград-1961 2
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Димитрије Батрићевић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Инж.Злата Радуловић, Др. Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Злата Радуловић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-11-3-940
Код Народне банке-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1800.- 300.-
За појединце ,, 600.- 100.-

Слика на насловној страни:
ОГЛЕДНО ПОЛЈЕ ЧАЈА- НА ИМАНЈУ ПОЛЈОПРИВРЕДНОГ
ИНСТИТУТА У ТИТОГРАДУ
Год. VII Титоград-1961 3
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Димитрије Батрићевић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Инж.Злата Радуловић, Др. Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Злата Радуловић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-11-3-940
Код Народне банке-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1800.- 300.-
За појединце ,, 600.- 100.-

Слика на насловној страни:
КОСИДБА НА МЕЛИОРИСАНИМ ЛИВАДАМА

Год. VII Титоград-1961 4
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Димитрије Батрићевић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Инж.Злата Радуловић, Др. Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Злата Радуловић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-11-5-940
Код Народне банке-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1800.- 300.-
За појединце ,, 600.- 100.-

Слика на насловној страни:
БРЕСКВАРНИК ПОЛЈОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА
У ПЕТОЈ ГОДИНИ
Год. VII Титоград-1961 5-6
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Димитрије Батрићевић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Инж.Злата Радуловић, Др. Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Злата Радуловић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-11-5-940
Код Народне банке-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За установе и предузећа Дин. 1800.- 300.-
За појединце ,, 600.- 100.-

Слика на насловној страни:
СПОМЕН ПЛОЧА ПАЛИМ ПОЛЈОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНЈАЦИМА У НОВ-У-ЗГРАДА ПОЛЈОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r