Volume 6

 Год. VI Титоград-1960 1
Наша полјопривреда и шумарство
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић
УРЕДЈИВАЧКИ ОДБОР
Инж. Д. Вучковић, Инж. В. Мијушковић, Вет. Томаш Томашевић, Инж. М. Улићевић и Инж. М. Шановић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 28-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 600.- 100.-
За појединце ,, 300.- 60.-
Слика на насловној страни:
ПЛАНИНСКИ ПАШНЈАК-БАРИЦЕ
Год. VI Титоград-1960 2
Наша полјопривреда и шумарство
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић
УРЕДЈИВАЧКИ ОДБОР
Инж. Д. Вучковић, Инж. В. Мијушковић, Вет. Томаш Томашевић, Инж. М. Улићевић и Инж. М. Шановић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 28-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1200.- 200.-
За појединце ,, 600.- 100.-
Слика на насловној страни:
НАВОДНЈАВАНЈЕ ПЛАНТАЖЕ ТОПОЛА
Год. VI Титоград-1960 3
Наша полјопривреда и шумарство
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић
УРЕДЈИВАЧКИ ОДБОР
Инж. Д. Вучковић, Инж. В. Мијушковић, Вет. Томаш Томашевић, Инж. М. Улићевић и Инж. М. Шановић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 28-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1200.- 200.-
За појединце ,, 600.- 100.-
Слика на насловној страни:
ЦРНО ЈЕЗЕРО ПОД ДУРМИТОРОМ
Год. VI Титоград-1960 4
Наша полјопривреда и шумарство
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић
УРЕДЈИВАЧКИ ОДБОР
Инж. Д. Вучковић, Инж. В. Мијушковић, Вет. Томаш Томашевић, Инж. М. Улићевић и Инж. М. Шановић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1200.- 200.-
За појединце ,, 600.- 100.-
Слика на насловној страни:
ПОЛЈОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ-ТИТОГРАД
Год. VI Титоград-1960 5-6
Наша полјопривреда и шумарство
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИЈА
Инж. Душан Асановић, Инж. Бранко Булатовић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Инж. Велјко Контић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж.Стево Поповић, Вет.Томаш Томашевић, Инж. Марко Улићевић, Инж. Бранко Шоћ и Инж. Милан Шановић
УРЕДЈИВАЧКИ ОДБОР
Инж. Д. Вучковић, Инж. В. Мијушковић, Вет. Томаш Томашевић, Инж. М. Улићевић, и Инж. М. Шановић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе
У р е д н и ш т в о:
Титоград-Зграда Полјопривредног института-Крушевац
Телефон број 38-14
Текући рачун број 900-60-3-31
Код Задружне штедионице-Титоград
ПРЕТПЛАТА: ГОДИШНЈА По јед.броју
За полјопривредне организације Дин. 1200.- 200.-
За појединце ,, 600.- 100.-
Слика на насловној страни:
ПРСКАНЈЕ ВОЋНЈАКА У ПОЛИМЛЈУ

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r