Volume 2

 Год. II Титоград-1956 1
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
Инж. Душан Асановић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Др Дјордјије Мијушковић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Марко Мићуновић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж. Милан Реджић, Вет.Томаш Томашевић и Инж. Марко Улићевић.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а ва ч:
Полјопривредна комора НР Црне Горе
У р е д н и ш т во:
Титоград ( зграда Извршног вијећа).
Број телефона 21-12, локал 44.

Текући рачун број 906- Т- 445
Народна банка- филијала Титоград

ПРЕТПЛАТА: Годишнје По једном броју
За привредне организације Дин. 600.- 100.-
За појединце ,, 300.- 60.-
Слика на насловној страни:
Оплеменјено домаће говече са полјопривредног добра код
Даниловграда

Год. II Титоград-1956 2
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
Инж. Душан Асановић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Др Дјордјије Мијушковић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Марко Мићуновић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж. Милан Реджић, Вет.Томаш Томашевић и Инж. Марко Улићевић.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а ва ч:
Полјопривредна комора НР Црне Горе
У р е д н и ш т во:
Титоград ( зграда Извршног вијећа).
Број телефона 21-12, локал 44.

Текући рачун број 906- Т- 445
Народна банка- филијала Титоград

ПРЕТПЛАТА: Годишнје По једном броју
За привредне организације Дин. 600.- 100.-
За појединце ,, 300.- 60.-
Слика на насловној страни:
Стабло маслине из околине Бара старо око 2000 година


Год. II Титоград-1956 3
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
Инж. Душан Асановић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Др Дјордјије Мијушковић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Марко Мићуновић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж. Милан Реджић, Вет.Томаш Томашевић и Инж. Марко Улићевић.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а ва ч:
Полјопривредна комора НР Црне Горе
У р е д н и ш т во:
Титоград ( зграда Извршног вијећа).
Број телефона 21-12, локал 44.

Текући рачун број 906- Т- 445
Народна банка- филијала Титоград
ПРЕТПЛАТА: Годишнје По једном броју
За привредне организације Дин. 600.- 100.-
За појединце ,, 300.- 60.-

Слика на насловној страни:
Зминичко језеро код Нјеговудје са околном шумом


Год. II Титоград-1956 4
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА
Излази двомјесечно

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
Инж. Душан Асановић, Инж. Душан Вучковић, Инж. Видо Дјаконовић, Др Дјордјије Мијушковић, Инж. Војислав Мијушковић, Инж. Марко Мићуновић, Инж. Лјубо Павићевић, Инж. Милан Реджић, Вет.Томаш Томашевић и Инж. Марко Улићевић.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Инж. Војислав Мијушковић
В л а с н и к и и з д а ва ч:
Полјопривредно-шумарска комора Народна Републике Црне Горе
У р е д н и ш т во:
Титоград ( зграда Извршног вијећа).
Број телефона 21-12, локал 44.

Текући рачун број 906- Т- 445
Народна банка- филијала Титоград
ПРЕТПЛАТА: Годишнје По једном броју
За привредне организације Дин. 600.- 100.-
За појединце ,, 300.- 60.-

Слика на насловној страни:
ВИНАРСКИ ПОДРУМ КОД ТИТОГРАДАSearch

Author (s) :
Title :
Keywords :
r